הם מעריצים אותו או מפחדים ממנו פחד מוות?

כריזמה מאסטרס